Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Nr. 1 – skyldners hjemting

- Side 359 -

Er skyldneren en juridisk enhed i form af et aktie- eller anpartsselskab, vil hjemtinget være der, hvor selskabet har hjemsted, jf. retsplejelovens § 238, stk. 2. Dette kan oplyses ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen eller indhentes online på cvr.dk. Andre juridiske enheder har hjemsted, hvor deres hovedforretningssted befinder sig.

Læs på Jurabibliotek