Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

§ 104

- Side 648 -

...Danmark indebærer, at udstederen formodningsvis vil have værneting her i landet, jf. retsplejelovens § 238, således at brugere kan sagsøge udstederen ved danske domstole, f.eks. i tilfælde af tvister vedrørende hæftelse for misbrug, jf. § 106, stk. 1, jf. § 62. Værnetingsaftaler, hvorefter eventuelle sager mellem udstederen og ikke-erhvervsdrivende

Læs på Jurabibliotek