Bøger, som nævner Retsplejeloven § 238

Sagsbehandlingsregler

- Side 328 -

Det fremgår af retsplejelovens § 646, stk. 1, at de sædvanlige civile værnetingsreglerne i retsplejelovens §§ 235-240 også gælder i forbudssager.

Læs på Jurabibliotek