14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 20b

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 20b:

Retsplejelovens kapitel 1 om retternes organisation, opgaver og sammensætning foreslås nyaffattet. De foreslåede ændringer af retsplejelovens kapitel 1 har sammenhæng med de foreslåede ændringer af retskredsstrukturen, af instansordningen i civile sager, af reglerne om byrettens sammensætning i civile sager og af regl...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.