Bøger, som nævner Retsplejeloven § 172a

Retsplejeloven 100 år (1. udg.)
Forfattere: Trine Baumbach, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ole Scharf og Henrik Stevnsborg
Udgivelsesdato: 01. okt 2019
DJØF Forlag

Bemærk, at § 172a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 172a, om det har en betydning.

Udelukkelse af offentligheden fra at overvære et retsmøde – dørlukning

- Side 165 -

...vidnefritagelsesreglerne i retsplejelovens §§ 169-172 a. Afgiver vidnet forklaring, skal retten påse, at særligt hensyn tages til vidnet eller den, der har krav på hemmeligholdelse. Retten kan i dette øjemed, jf. herved retsplejelovens § 173, stk. 2, bestemme, at dørene skal lukkes, mens forklaringen afgives, eller forbyde offentlig gengivelse af forklaringen.

Læs på Jurabibliotek