14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 118d

Lov om rettens pleje paragraf 118d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§118d Politiklagemyndighedens og Bevismiddeltilsynets daglige ledelse varetages af direktøren, der udnævnes og afskediges af justitsministeren efter indstilling fra Politiklagerådet. Direktøren skal følge de anvisninger og retningslinjer, som gives af rådet.

•••

Stk. 2 Direktøren deltager i Politiklagerådets møder, medmindre rådet undtagelsesvis bestemmer andet.

•••
profile photo
Profilside