Bøger, som nævner Retsplejeloven § 115a

Offentlighed i forvaltningen (1. udg.)
Forfattere: Jon Andersen
Udgivelsesdato: 25. sep 2013
DJØF Forlag

Bemærk, at § 115a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 115a, om det har en betydning.

2.2.4. Lovgivning om myndigheders organisering og samarbejde

- Side 192 -

...disse enheder må i relation til offentlighedslovens § 23 betragtes som selvstændige myndigheder med den virkning, at deres indbyrdes brevveksling må anses for ekstern. I hver politikreds er der oprettet et kredsråd, som består af politidirektøren og kredsens borgmestre. Kredsrådet må efter sin sammensætning og funktion anses for et selvstændigt organ.

Læs på Jurabibliotek