Bøger, som nævner Retsplejeloven § 112

Bemærk, at § 112 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 112, om det har en betydning.

Kredsråd

- Side 858 -

...organisatoriske spørgsmål som ændringer i stationsdistrikter, kunne komme på tale. Væsentlige emner som rockere, SSP- og PSP-samarbejdet, flygtningeforhold, ungdomshus, responstid og opklaringsprocent vil derfor også være på dagsordenen, ligesom kredsrådet kan henstille, at politiet prioriterer særlige opgaver af hensyn til sikkerhed, fred og orden i kredsen.

Læs på Jurabibliotek