Bøger, som nævner Retsplejeloven § 112

Politiets historie

- Side 29 -

...(især herredsfogedernes) adgang til også at lovgive og dømme, men man fastholdt den udøvende kompetence, som retsbetjentene havde haft gennem århundreder, og som jo bestod i, at de både kunne iværksætte efterforskning og beslutte påtale. Da retsbetjentene nu fik navn af politimestre, og der blev oprettet i alt 69 selvstændige embeder, har vi forklarin-

Læs på Jurabibliotek