Bøger, som nævner Retsplejeloven § 112

Bemærk, at § 112 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 112, om det har en betydning.

Offentlighed i kriminalretsplejen

- Side 111 -

...særskilt hjemmel i retsplejeloven. jf. Retsplejerådets betænkning nr. 1427/2003 om reform af den civile retspleje II, kapitel 5.1.1. er offentlige, hvis ikke andet er bestemt. 227 227. Jf. retsplejelovens § 112. Dette grundlæggende princip er også knæsat i grundlovens § 65, stk. 1 og den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek