14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1019r

Lov om rettens pleje paragraf 1019r

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1019r Reglerne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse i forhold til adfærd udvist af forsvarspersonale i tjenesten, når personalet yder bistand til politiet efter §§ 24 a-24 d i lov om politiets virksomhed. De underretninger, som omtales i § 1019 o, stk. 1, sker i forhold til forsvarspersonale til vedkommende politidirektør, rigspolitichefen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

•••

Stk. 2 Den militære anklagemyndighed bistår Politiklagemyndigheden i sager omfattet af stk. 1.

•••
profile photo
Profilside