Bøger, som nævner Retsplejeloven § 1019l

Bemærk, at § 1019l blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1019l, om det har en betydning.

4.3. Særligt om aktindsigt efter forvaltningsloven

- Side 169 -

Efter retsplejelovens § 1019 l, stk. 1, sluttes behandlingen af en adfærdsklagesag, hvis der er grundlag for at rejse sigtelse mod indklagede, eller hvis indklagede er mistænkt for et strafbart forhold og forlanger sagen behandlet som straffesag. I disse tilfælde overgår sagen til straffesagsbehandling efter kapitel 93 c, og vil fra dette tidspunkt...

Læs på Jurabibliotek