14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1019l

Lov om rettens pleje paragraf 1019l

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1019l Behandlingen af en adfærdsklagesag sluttes, hvis

  • 1) der er grundlag for at rejse sigtelse mod indklagede,

  • 2) indklagede er mistænkt for et strafbart forhold og forlanger sagen behandlet som straffesag eller

  • 3) det bestemmes, at sagen skal undersøges efter reglerne i lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, behandles straffesagen efter reglerne i kapitel 93 c. Behandlingen af adfærdsklagesagen genoptages, hvis tiltale ikke rejses eller gennemføres til fældende dom.

•••
profile photo
Profilside