14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1017

Lov om rettens pleje paragraf 1017

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1017 Offentlig gengivelse af retsforhandlinger skal være objektiv og loyal.

•••

Stk. 2 Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed:

  • 1) giver væsentlig urigtig meddelelse om en straffesag, der endnu ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet,

  • 2) lægger hindringer i vejen for sagens oplysning eller

  • 3) så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse.

•••
profile photo
Profilside