14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1

Lov om rettens pleje paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne og byretterne samt Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten.

•••

Stk. 2 Denne lovs regler finder alene anvendelse på rettens pleje ved de almindelige domstole, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov.

•••

Stk. 3 Militære straffesager behandles efter militær retsplejelov.

•••
profile photo
Profilside