14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 968

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 968:

Kompetencen til at meddele 3. instansbevilling i straffesager foreslås overført til procesbevillingsnævnet. For så vidt angår tilladelse til ved anke at indbringe en straffesag for Højesteret som 3. instans, foreslås de gældende kriterier opretholdt, dvs., at sagen skal være af principiel karakter, eller at særlige grunde i øvrigt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.