14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 933

Lov om rettens pleje paragraf 933

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§933 Ved iværksættelse af anken til Højesteret finder § 903, stk. 4, § 905, stk. 1 og 3, § 906, § 907, stk. 2-4, § 910, stk. 1 og 2, og § 913 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Anke kan ske under henvisning til de grunde, der er nævnt i § 912, stk. 1, nr. 1-3. Reglen i § 912, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Sager om opløsning af politiske foreninger kan altid indbringes for Højesteret.

•••
profile photo
Profilside