14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 904

Lov om rettens pleje paragraf 904

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§904 Ankefristen er 14 dage og regnes fra dommens afsigelse, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Hvis dommen skal forkyndes efter § 219 a, stk. 5, regnes tiltaltes ankefrist fra forkyndelsen.

•••

Stk. 3 Hvis sagen er afgjort efter § 897 og tiltalte ikke var til stede eller gjort bekendt med tidspunktet for dommens afsigelse, regnes tiltaltes ankefrist fra den dag, hvor retten har sendt en udskrift af dommen til tiltalte.

•••
profile photo
Profilside