14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 832

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 832:

Retsplejelovens § 832, stk. 4, ophæves som overflødig, idet polititjenestemænd med hjemmel i retsplejelovens § 832, stk. 1, jf. § 104, stk. 1, kan bemyndiges til at udstede bødeforelæg, herunder bødetilkendegivelser på stedet. Der henvises til punkt 2.1 i lovforslagets almindelige bemærkninger....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.