14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 724

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 724:

Den foreslåede affattelse af kapitel 65 indeholder nye regler om fordelingen af påtalekompetencen mellem statsadvokater og politimestre, jf. bestemmelsen i lovforslagets § 719. Endvidere fremsættes forslag til ændring eller ophævelse af de øvrige bestemmelser i kapitel 65, herunder reglerne om offentlige myndigheders adgang ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.