14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 712

Lov om rettens pleje paragraf 712

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§712 Er der af retten foretaget billed- eller lydoptagelse af en forklaring i medfør af § 711, stk. 1 eller 3, optages indholdet af forklaringen kun i retsbogen, hvis

  • 1) rettens formand bestemmer det,

  • 2) sigtede, tiltalte, forsvareren eller anklagemyndigheden anmoder om det,

  • 3) en dom ankes, et spørgsmål i sagen indbringes for højere ret eller der indgives ansøgning til Procesbevillingsnævnet eller

  • 4) der gives aktindsigt i medfør af § 41 d i indførsler i retsbogen vedrørende en forklaring.

•••

Stk. 2 I de tilfælde, hvor en forklaring optages i retsbogen efter stk. 1, anses retsbogens gengivelse heraf som et bilag til en eventuel dom i sagen.

•••
profile photo
Profilside