14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 636

Lov om rettens pleje paragraf 636

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§636 Under arrestsagen påkendes det, om arresten er lovligt gjort. Skyldneren kan under arrestsagen fremsætte alle indsigelser vedrørende arrestens lovlighed. Behandles spørgsmålet om den pågældende fordring særskilt, skal indsigelser mod fordringens rigtighed dog fremsættes under denne sag.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

profile photo
Profilside