14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 563

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 563:

Til kapitel 51.Til § 560.Ifølge betænkningsudkastets § 560, stk. 2, skal rekvirenten straks efter indgivelsen f\.f en tvangsauktionsbegæring og inden udløbet af en af fogedretten fastsat frist stille sikkerhed for omkostningerne ved en ejendomsmæglers medvirken. Er sikkerhed ikke stillet inden fristens udløb, anses auktionsbegæringen for bortfaldet...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.