14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 527

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 527:

Det foreslås at ophæve retsplejelovens § 527, hvorefter forældelse af en fordring afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg, såfremt fordringshaveren søger forretningen fremmet uden ugrundet ophold. Bestemmelsen foreslås videreført uændret ved reglen i § 18, stk. 1, i forslaget til ny forældelseslov...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.