14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 478

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 478:

Ændringerne er en følge af lovforslaget til ny affattelse af myndighedslovens kapitel 2. Efter dette lovforslag skal statsamtet som udgangspunkt ikke kunne træffe afgørelse om forældremyndighed, men alene godkende forældrenes aftaler herom. Statsamtet kan dog træffe afgørelse om forældremyndigheden efter indehaveren af forældremyndighedens død samt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.