14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 456o

Lov om rettens pleje paragraf 456o

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§456o Anke sker ved meddelelse til familieretten. Meddelelse kan ske mundtligt til retsbogen. Familieretten sender meddelelsen eller i de i 2. pkt. nævnte tilfælde en kopi af retsbogen og sagens akter til landsretten.

•••

Stk. 2 Reglerne i dette kapitel finder med de fornødne lempelser anvendelse under anke.

•••

Stk. 3 Uanset ankefrister kan landsretten under anken inddrage enhver, der for familieretten har været inddraget som part. Opstår der spørgsmål om inddragelse af andre personer, kan sagen hjemvises til fornyet behandling ved familieretten.

•••
profile photo
Profilside