14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 456f

Lov om rettens pleje paragraf 456f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§456f Meddelelse om sagens indbringelse for familieretten gives ved familierettens foranstaltning til parterne. Inddrages en person under sagen som part, gives meddelelse ligeledes til den pågældende.

•••

Stk. 2 Er en part død, gives meddelelsen til dødsboet.

•••
profile photo
Profilside