14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 456e

Lov om rettens pleje paragraf 456e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§456e Sagens parter er

  • 1) barnet eller dets dødsbo,

  • 2) moderen eller hendes dødsbo og

  • 3) den eller de personer eller dødsboer, som familieretten efter børnelovens § 17 skal inddrage.

•••

Stk. 2 Er en part umyndig, optræder værgen på partens vegne i sagen. Parterne kan i øvrigt optræde på egen hånd uden hensyn til værgemål. Finder familieretten det påkrævet, at der for en part beskikkes en særlig værge, jf. værgemålslovens §§ 47-49, kan denne beskikkes af familieretten.

•••
profile photo
Profilside