14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 456b

Lov om rettens pleje paragraf 456b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§456b Sag kan indbringes for familieretten her i landet, hvis

  • 1) moderen eller barnet har bopæl her,

  • 2) en person, som i medfør af § 456 e, stk. 1, nr. 3, er part i sagen, har bopæl eller ophold her eller personens dødsbo behandles eller har været behandlet her eller

  • 3) faderskabet eller medmoderskabet er registreret efter børnelovens kapitel 1 eller 1 a, anerkendt efter børnelovens §§ 14 eller 19 eller fastslået ved dom.

•••

Stk. 2 Sag efter anmodning fra en person, som efter børnelovens § 6 eller § 6 a har ret til at få prøvet, om den pågældende er barnets far eller medmor, kan dog kun indbringes for familieretten her i landet, hvis moderen og barnet har bopæl her.

•••

Stk. 3 Reglerne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.

•••
profile photo
Profilside