14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 400

Lov om rettens pleje paragraf 400

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§400 Reglerne i dette kapitel anvendes på byretssager, herunder boligretssager, om følgende krav:

  • 1) Krav, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi af højst 50.000 kr.

  • 2) Krav, hvor parterne, efter at tvisten er opstået, aftaler, at reglerne i dette kapitel skal finde anvendelse. I sager mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører parternes erhverv, kan sådan aftale dog også indgås, før tvisten er opstået.

•••

Stk. 2 Parterne kan, efter at tvisten er opstået, aftale, at en sag, der er omfattet af stk. 1, nr. 1, ikke skal behandles efter reglerne i dette kapitel.

•••

Stk. 3 Reglerne i dette kapitel gælder ikke for de i kapitel 23 a, 4042, 42 a, 43, 43 a, 43 b, 44 og 88 omhandlede sager.

•••
profile photo
Profilside