14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 360

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 360:

Bestemmelserne, der hører under retsplejelovens andet afsnit om rettergangsmåden, svarer med de nedenfor og de i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser nævnte ændringer til § 1, nr. 34, i betænkning nr. 698. De afløser de gældende kapitler 32-40 og indeholder almindelige bestemmelser (kapitel 32) samt reglerne om sagsforberedelse i 1. instans...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.