14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 331

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 331:

Ved bestemmelsen sker der ved indsættelse af et nyt 2. pkt. i § 331 en præcisering af de sager, hvor der navnlig skal gælde en adgang til at meddele fri proces, selv om de almindelige betingelser herfor ikke er opfyldt.Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger pkt. 2.4. og til betænkningens kapitel 3.3.1. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.