14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 254

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 254:

Bestemmelserne, der med de i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser nævnte ændringer svarer til § 1, nr. 19, i betænkning nr. 698, omhandler sammenlægning og adskillelse af krav. De afløser dels de gældende regler i kapitel 23 om forening af flere krav under samme retssag, dels kapitel 34 om intervention og tilstævning af tredjemand i landsrets...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.