14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 235

Lov om rettens pleje paragraf 235

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§235 Retssager anlægges ved sagsøgtes hjemting, medmindre andet er bestemt ved lov.

•••

Stk. 2 Hjemtinget er i den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl. Har sagsøgte bopæl i flere retskredse, er hjemtinget i enhver af dem.

•••

Stk. 3 Har sagsøgte ingen bopæl, er hjemtinget i den retskreds, hvor han opholder sig.

•••

Stk. 4 Har sagsøgte hverken bopæl eller kendt opholdssted, er hjemtinget i den retskreds, hvor han sidst har haft bopæl eller opholdssted.

•••
profile photo
Profilside