14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 224

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 224:

Bestemmelserne, der omhandler retternes saglige kompetence, svarer med de nedenfor nævnte ændringer til nr. 3 i betænkning nr. 773, jfr. de almindelige bemærkninger til lovforslaget, afsnit I I I.A. 1 og 2 samt V.2.I § 225, stk. 1, nr. 1, er den gældende værdigrænse på 30.000 kr. opretholdt. Nr. 3 omfatter ligesom den gældende regel i § 225, nr. 10...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.