14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 201

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 201:

Bestemmelserne svarer til § 1, nr. 9-11, i betænkning nr. 698. Dog er forslaget til ny affattelse af § 222 i betænkningsudkastets § 1, nr. 10, ændret således, at adgangen til at omgøre beslutninger også gælder beslutninger om anholdelse. Ændringen skyldes, at den gældende bestemmelse i retsplejelovens § 766, som affattet ved lov nr. 243 af 8. juni...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.