14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 188

Lov om rettens pleje paragraf 188

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§188 Domstolsstyrelsen fastsætter regler om godtgørelse til vidner. Den godtgørelse, et vidne har krav på, eller, hvis den ikke kan beregnes nøjagtigt, et passende forskud herpå skal tilbydes betalt samtidig med indkaldelsen. Bekendtgørelse om ydelser til lægdommere og vidner m.v.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om godtgørelse til personer, der efter indkaldelse har afgivet forklaring til politiet.

•••
profile photo
Profilside