14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Retsplejeloven § 185

Uddrag fra forarbejderne til retsplejeloven § 185:

Det foreslås, at retsplejelovens § 185, stk. 2, hvorefter der kun efter rettens nærmere bestemmelse kan ske bevisførelse om forurettedes tidligere seksuelle adfærd i sager om voldtægt mv., udvides til også at omfatte sager om incest efter straffelovens § 210 og alle øvrige sædelighedsforbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 24....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.