14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 160

Lov om rettens pleje paragraf 160

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§160 I borgerlige sager og straffesager kan en part eller et vidne ved skriftlig fuldmagt på en særlig blanket udpege en myndig person, over for hvem forkyndelse kan ske efter reglerne i §§ 155-157 a. Reglen i § 157, stk. 4, finder dog kun anvendelse, hvis den pågældende har erklæret sig villig til at modtage forkyndelse.

•••

Stk. 2 I borgerlige sager kan en part give afkald på at få underretning om processuelle meddelelser ved forkyndelse.

•••
profile photo
Profilside