14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 1010

Lov om rettens pleje paragraf 1010

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1010 Frifindes tiltalte, eller endes sagen i øvrigt uden at have ført til sigtedes domfældelse, påhviler der ham ingen pligt til at udrede omkostninger, undtagen for så vidt disse måtte være forårsagede ved hans tilregnelige og retsstridige handlinger eller undladelser, eller for så vidt § 1007 a finder anvendelse..

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om godtgørelse for udgifter til befordring til og fra retten til tiltalte, der frifindes. Bekendtgørelse om godtgørelse for udgifter til befordring til tiltalte, der frifindes

•••
profile photo
Profilside