14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retslægerådsloven § 3

Lov om retslægerådet. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retslægerådsloven og bygger på lov nr. 60 af 25. marts 1961. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Justitsministeren beskikker et antal praktiserende læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, hospitalslaboranter, fysioterapeuter, apotekere og apotekermedhjælpere til at deltage i rådets behandling af de i lov om sundshedsvæsenets centralstyrelse § 5 og lov om apotekervæsenet § 19 nævnte sager.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i § 2, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside