14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retslægerådsloven § 2

Lov om retslægerådet. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retslægerådsloven og bygger på lov nr. 60 af 25. March 1961. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Rådet består af indtil 12 læger. Det arbejder i 2 afdelinger, af hvilke den ene behandler retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål.

•••

Stk. 2 Medlemmerne beskikkes af kongen. Justitsministeren udpeger blandt dem en formand og 2 næstformænd, en for hver afdeling.

•••

Stk. 3 Justitsministeren beskikker et antal sagkyndige, af hvilke rådet kan tilkalde en eller flere til deltagelse i en sags behandling.

•••

Stk. 4 Såfremt en sags behandling forudsætter en særlig sagkundskab, som rådets medlemmer og de i stk. 3 nævnte sagkyndige ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af, kan rådet tilkalde andre sagkyndige til at deltage i sagens behandling.

•••

Stk. 5 Beskikkelse af medlemmer og de i stk. 3 nævnte sagkyndige sker for 6 år. Når omstændighederne taler derfor, kan beskikkelse dog ske for et kortere åremål.

•••
profile photo
Profilside