14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven  - træder i kraft den 1. oktober 2021 § 8

Lov om retsafgifter paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven og bygger på lov nr. 425 af 16. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Afgiftsfri er sager om:

  • 1) Nægtelse af valgret til Folketinget, regionsrådet, kommunalbestyrelsen eller Europa-Parlamentet.

  • 2) Adoption.

  • 3) Familieretlige spørgsmål, der behandles efter retsplejelovens kapitel 42.

  • 4) Fuldbyrdelse af forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

  • 5) Værgemål.

  • 6) Prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

  • 7) Prøvelse af administrative afgørelser efter § 112 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

  • 8) Beslutninger om administrativ udvisning m.v. behandlet efter udlændingelovens kapitel 7 b.

  • 9) Stadfæstelse af arrest, for så vidt der her i landet er anlagt sag om den fordring, for hvilken arrest er gjort.

•••

Stk. 2 Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 49, og sager, der vedrører kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

•••
profile photo
Profilside