14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven  - træder i kraft den 1. oktober 2021 § 45

Lov om retsafgifter paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven og bygger på lov nr. 425 af 16. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 For ansøgning om genoptagelse eller anke i medfør af retsplejelovens § 399 betales 2.000 kr., medmindre parten har fri proces hertil.

•••

Stk. 2 Afgiften tilbagebetales, hvis ansøgningen imødekommes.

•••
profile photo
Profilside