14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven  - træder i kraft den 1. oktober 2021 § 15

Lov om retsafgifter paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven og bygger på lov nr. 425 af 16. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Der betales afgift efter reglerne i dette kapitel for:

  • 1) Tvangsauktioner og frivillige auktioner, der afholdes af fogedretten over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre.

  • 2) Tvangsauktioner, der afholdes af fogedretten over aktier, gældsbreve og andre fordringer.

•••
profile photo
Profilside