14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven  - træder i kraft den 1. oktober 2021 § 12

Lov om retsafgifter paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven og bygger på lov nr. 425 af 16. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 For betalingspåkrav betales 750 kr.

•••

Stk. 2 Afgiftspligten bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 eller konkurslovens §§ 12 c, 31 eller 207 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse i så fald undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

•••

Stk. 3 §§ 7-9 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside