14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven - GAMMEL  - ophæves den 1. oktober 2021 § 52

Lov om retsafgifter paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, tilbagebetales ankeafgiften.

•••
profile photo
Profilside