14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven - GAMMEL  - ophæves den 1. oktober 2021 § 4

Lov om retsafgifter paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Uanset §§ 1-3 er afgiften altid 400 kr., der betales ved sagens anlæg, i sager om

  • 1) servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag,

  • 2) mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder,

  • 3) erhvervelse af ejendomsdom eller

  • 4) dødsformodning.

•••

Stk. 2 Omfatter søgsmålet både krav, der er omfattet af stk. 1, og krav, der ikke er omfattet af stk. 1, betales afgift efter §§ 1-3.

•••
profile photo
Profilside