14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven - GAMMEL  - ophæves den 1. oktober 2021 § 23

Lov om retsafgifter paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 For behandling af en begæring om tvangsauktion over aktier, gældsbreve og andre fordringer svares 300 kr.

•••

Stk. 2 For auktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1 pct.

•••
profile photo
Profilside