14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsafgiftsloven - GAMMEL  - ophæves den 1. oktober 2021 § 17a

Lov om retsafgifter paragraf 17a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsafgiftsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1252 af 27. november 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17a For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 400 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

•••

Stk. 2 Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun én tillægsafgift. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning, for hvilken der skal betales tillægsafgift, betales ikke tillægsafgift. For forretninger vedrørende meddelelse af forbud eller påbud og forretninger vedrørende bevissikringsundersøgelse, der begæres og foretages samtidig, betales kun én tillægsafgift.

•••

Stk. 3 § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Afgiftspligten bortfalder, hvis retsafdelingen eller fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.

•••
profile photo
Profilside